>TENTANG KAMI +

Penggerak utama dalam sektor infrastruktur telekomunikasi di Pulau Pinang.
>TAHUKAH ANDA +

Fakta dan soalan lazim mengenai industry telekomunikasi.
>HUBUNGI KAMI +

Kami sedia membantu.
Hubungi kami.
English
B.Malaysia


TAHUKAH ANDA?

Apakah yang Pemaju Harta Tanah perlu tahu tentang infrastruktur telekom.

Kami ialah PDC Telco, subsidiari kepada Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC) milik kerajaan negeri. Kami ialah Syarikat Sokongan Kerajaan Negeri (SSKN) di bawah Program Time-2 bagi 3G Rollout, dan kami telah diberikan lesen Penyedia Kemudahan Rangkaian (NFP) oleh pengawal selia industri, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM).

Untuk membantu Pulau Pinang ke arah masa hadapan menjadi negeri Berpengetahuan Ekonomi dan membawa Era Data Skala Besar, PDC Telco kini sedang memulakan Rangkaian Generasi Akan Datang berasaskan fiber optik, yang dijadualkan beroperasi sepenuhnya di seluruh negeri menjelang suku ke-4, 2014, yang akan menyediakan liputan sesalur seluruh negeri, kualiti perkhidmatan gred pembawa dan pilihan laluan lewah untuk perkhidmatan jalur lebar.
  Liberalisasi Industri


Usaha kami dapat dilaksanakan melalui pembukaan sektor telekomunikasi. Tidak seperti industri bekalan kuasa yang menyokong peserta monopoli, industri telekomunikasi di Malaysia telah diliberalisasikan sejak tahun 1985, apabila Jabatan Telekom Malaysia (JTM) dipecahkan kepada dua cawangan. Cawangan komersil dikorporatkan sebagai Syarikat Telekom Malaysia Berhad (STMB) dan kemudian diubah kepada Telekom Malaysia Berhad (TM), manakala cawangan kawal selia masih dikenali sebagai Jabatan Telekom Malaysia.

Fungsi kawal selia JTM secara rasminya dihentikan pada 31 Mac 1999 dengan Akta Komunikasi dan Multimedia (AKM) diterima pakai pada tahun 1998, dan selepas itu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) mengambil alih fungsi sebagai pengawal selia bagi seluruh industri telekomunikasi di Malaysia.

AKM 1998 memandatkan sistem pelesenan dengan semua pengendali dalam sektor telekomunikasi dan multimedia dilesenkan di bawah empat kategori utama, iaitu Penyedia Kemudahan Rangkaian (NFP), Penyedia Perkhidmatan Rangkaian (NSP), Penyedia Perkhidmatan Aplikasi Kandungan (CASP) dan kategori lesen kelas bagi Penyedia Perkhidmatan Aplikasi (ASP).

Dengan adanya rangka kerja kawal selia yang liberal ini, industri telekomunikasi menyaksikan perubahan yang dinamik dalam penyediaan perkhidmatan yang menggalakkan persaingan yang sihat dan peluang sama rata, dan seterusnya menghapuskan penguasaan predatori.
  TM tidak lagi mengawal selia


Perlu ditekankan bahawa dengan penguatkuasaan AKM 1998, Telekom Malaysia menjadi satu-satunya penyedia dalam kalangan Penyedia Perkhidmatan Rangkaian (NSP)/Penyedia Kemudahan Rangkaian (NFP) yang boleh dipilih oleh pengguna dan pengguna akhir.

Lebih penting lagi, TM bukan lagi satu-satunya syarikat komersil yang perlu dirujuk oleh pihak berkuasa tempatan dan pemaju harta tanah untuk kelulusan pelan pembangunan.

Liberalisasi sektor telekomunikasi di Malaysia telah membuka pasaran, membenarkan persaingan dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada pengguna akhir dari segi penentuan harga dan perkhidmatan. Bagi pelabur dan peserta lain yang ingin memasuki pasaran, memahami beberapa peraturan yang mengawal aktiviti dalam sektor ini menjadi satu kemestian.

PDC Telco bersedia membantu anda dalam perancangan infrastruktur telekom anda di Pulau Pinang.

GARIS PANDUAN

RF Radiasi

PENANG FREE WIFI

SOALAN LAZIM

JAWATAN KOSONG


Copyright © 2017 PDC Telecommunication Services Sdn Bhd. Hak Cipta Terpelihara.